سه شنبه 28 دی 1400
دو و میدانی
شکسته شدن رکورد پرش‌سه‌گام دوومیدانی داخل سالن زنان
زنجان در مسابقات قهرمانی ورزش سه‌گانه و دوگانه کشور دوم و سوم شد
یک ایتالیایی سریعترین مرد المپیک شد
دونده ۲۱ ساله اتیوپی، قهرمان و رکورددار ۱۰ هزار متر جهان را شکست داد
«فرزانه فصیحی» با رکوردی ضعیف از المپیک کنار رفت
شکسته شدن رکورد ملی پرش طول زنان ایران بعد از ۴۵ سال
12
وزارت ورزش و جوانان
فراکسیون ورزش مجلس
فدراسیون های داخلی
کنفدراسیون های آسیایی
فدراسیون های جهانی
کمیته ملی المپیک
اداره کل تربیت بدنی استان ها
هیات های ورزشی
انجمن های ورزشی
سازمان های ورزشی
تیم های ورزشی