دو شنبه 29 شهريور 1400
شنا
زنجان در مسابقات قهرمانی ورزش سه‌گانه و دوگانه کشور دوم و سوم شد
هر آنچه باید از شنا و ورزش های آبی بدانید
شناگر استرالیایی توانست چهارمین مدال خود و همچنین رکورد شنای صد متر آزاد را به نام خود ثبت کند.
اولین بار در تاریخ المپیک؛ تیم‌های شنای نیمه زنانه و نیمه مردانه رقابت می‌کنند
شناگر تونسی همه را غافلگیر کرد
نوزادان سازگاری بی‌نظیری با آب دارند
123
وزارت ورزش و جوانان
فراکسیون ورزش مجلس
فدراسیون های داخلی
کنفدراسیون های آسیایی
فدراسیون های جهانی
کمیته ملی المپیک
اداره کل تربیت بدنی استان ها
هیات های ورزشی
انجمن های ورزشی
سازمان های ورزشی
تیم های ورزشی